Za učence

 
 • Naravoslovje

  UČNI NAČRT NARAVOSLOVJE spletni učbenik: http://botanika.biologija.org/spoznavamonaravo/SpoznavamoNaravo6_111012.pdf spletni I- učbenik za naravoslovje 6 Zavod za šolstvo spletni I-učbenik za naravoslovje 7 Zavod za šolstvo  EKO KVIZ prijava na spletni strani – http://eko.telekom.si/si/ekokviz/uporabnik/register/ EKO […]

   
 • Računalništvo

  Vsebine za ponavljanje in utrjevanje: Urejanje besedil Multimedija Računalniška omrežja Interaktivne vaje Naloge in vaje UBE, MME in ROM http://vidra.si/ Vaje brez računalnika Vodene vaje PHOTOFILTRE Varnost na internetu: Spletni […]

   
 •  
 • O tekmovanjih iz znanja

  Predstavljamo vam datume tekmovanj, strošek prijavnine, v oklepaju pa je napisan mentor, ki je odgovoren za določeno tekmovanje na naši šoli. Za Zoisovo štipendijo  se po veljavnem pravilniku upoštevajo dosežki na […]

   
 • Neobvezni izbirni predmeti

  Neobvezni izbirni predmeti  V skladu z Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13) bomo v šol. letu 2022/23 nadaljevali z izvajanjem […]

   
 •  
 • Nadarjeni učenci

   
 • Obravnava učencev z motnjo branja in pisanja

   
 • Nasveti za učenje

   
 • Vaje za branje in pisanje

   
 • Kolesarski izpit

   
 
 
 
 
Dostopnost