Vse se začne v ŠOLI

 • V šolo vedno prinašaj dogovorjene potrebščine.
 • Med odmorom pripravi potrebščine za naslednjo šolsko uro.
 • Pozorno poslušaj učiteljevo razlago.
 • Med razlago zastavljaj vprašanja.
 • Med razlago odgovarjaj na vprašanja učiteljev in/ali poslušaj odgovore sošolcev.
 • Zapiši si vse, kar učitelj narekuje ali zapiše na tablo.
 • Zapiski naj bodo pregledni, med posameznimi vsebinami naj bo dovolj prostora, da lahko kasneje še kaj dopišeš.
 • Naloge v šoli rešuj samostojno in jih ne prepisuj od sošolca.
 • Učne liste, ki jih razdeli učitelj, pospravi v mapo ali nalepi v zvezek.
 • Med spraševanjem pozorno poslušaj, da preveriš svoje znanje in da pri tem utrdiš obravnavano snov.
 • Med spraševanjem si zapisuj vprašanja učitelja.
 • Tvoji zvezki naj bodo urejeni, da si boš lahko doma z njimi pomagal pri učenju.

Kaj pa DOMA?

 • Domače naloge izdeluj redno.
 • Če naloge ne znaš narediti:
 • Ne odnehaj takoj. Nalogo še enkrat glasno preberi in si izpiši ali podčrtaj pomembne podatke.
 • Poglej v zvezek podobne naloge, ki smo jih rešili v šoli.
 • Prosi za pomoč starše, brata, sestro.
 • Prosi za pomoč sošolca.
 • Pomagaj si z učbenikom.
 • Nalogo naredi še isti dan, četudi naslednji dan na urniku nimaš tega predmeta. Snov je takrat še sveža in nalogo lažje opraviš.
 • Uči se sproti.
 • Učenje načrtuj – predmeti, čas, prostor, odmori, aktivnosti po učenju, ki te bodo motivirale.
 • Pred učenjem si pripravi prostor, ki mora biti dovolj svetel in ravno prav topel (po potrebi prezrači, odgrni zavese).
 • Na delovno mizo pripravi vse, kar potrebuješ za učenje posameznega predmeta; ostalo pospravi z mize, da te ne moti.
 • Vnaprej si določi kratke (največ 10 minutne) odmore med učenjem.
 • Pred učenjem nove snovi ponovi ali vsaj preleti staro.
 • Zapiske doma uredi (dopolni z izpiski iz učbenika, nariši, podčrtaj).
 • Vedno se uči v istem prostoru in ob istem času.
 • Vsak dan ponovi učno snov, ki smo jo tisti dan obravnavali v šoli.
 • Šolsko torbo si pripravi takoj po končanem učenju in ne čakaj na večer ali naslednje jutro. Tako se lahko spomniš še na kakšno obveznost ali nalogo, ki jo moraš opraviti naslednji dan.
 • Spat pojdi ob primerni uri, da boš naslednji dan spočit in pripravljen za delo.

PRI UČENJU IZ UČBENIKA – PRPOP

 • Pred branjem na hitro preleti besedilo (naslovi, podnaslovi, slike).
 • Pred branjem preberi povzetek (če je).
 • Pred branjem preberi ključne besede (če so).
 • Prvo branje naj bo hitro in bežno. Izpiši si neznane besede in si jih pojasni (uporabim slovar, internet, leksikon, vprašam učitelja, sošolce, starše …).
 • Snov si razdeli na posamezne dele.
 • Temeljito in pozorno preberi težke odlomke. Lahko tudi glasno.
 • Med drugim branjem beri počasi, natančno. Pri tem si podčrtuj in/ali izpisuj ključne besede v obliki miselnega vzorca, po alinejah, tabelah, povzetkov. Ne prepisuj celih stavkov!
 • Čim več si poskušaj predstavljati v mislih.
 • Med tretjim branjem z očmi skačeš med ključnimi besedami in jih povezuješ ter obnavljaš na svoj način. Snov še enkrat preletiš, da se dejstva postavijo na pravo mesto.
 • Snov ponavljaj, da se ti bo vtisnila v dolgoročni  spomin.
 • O snovi se pogovarjaj s sošolci.
 • Postavljaj si vprašanja v zvezi s snovjo in na njih odgovarjaj.
 • Učno snov si poskušaj zapomniti tako, da jo večkrat prebereš.
 • Učno snov si poskušaj zapomniti tako, da jo večkrat ponoviš.
 • Uporabi rime, asociacije, začetnice posameznih besed, zapiši besede na kartice…

UČENJE ZA OCENO

 • Predelaj snov v zvezku.
 • Obvezno se uči tudi iz učbenika.
 • Preglej učne liste, ki ste jih dobili v šoli.
 • Preglej naloge v delovnem zvezku.
 • Za ustno spraševanje se pripravljaj glasno. Snov glasno pojasni s svojimi besedami, ponavljaj definicije, povezuj s stvarmi, ki si jih poznal od prej…
 • Za pisno ocenjevanje angleščine se preveri v zapisu težjih besed.
 • Za boljši občutek prosi starše, da preverijo tvoje znanje.

Želimo ti veliko uspeha… J

 

Related Images:

(Skupno 166 obiskov, današnjih obiskov 1)