Subvencionirana prehrana

 
  • Subvencija šolske prehrane

    SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE Tudi za šolsko leto 2021/2022 staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med […]

     
 
 
 
 
Dostopnost