Zgodovina osnovnega šolstva v novem mestu in osnovne šole CENTER – E-knjiga

alt

http://fotos.os-center.si/VIDEO/znanje_je_porok_za_boljsi_svet.wmv

Predstavitveni film zgodovine osnovne šole Center, ki sta ga za prireditev ob 80. obletnici šole ustvarila Zala Slana in Dušan Smodej.

KRONOLOŠKI POTEK POMEMBNEJŠIH DOGODKOV
NA OSNOVNI ŠOLI CENTER NOVO MESTO 

 a) Časovno obdobje od omembe do danes
– 528-letnica osnovnega šolstva v Novem mestu – prvi dokazi obstoja šolstva v Novem mestu (1481),
– 516-letnica od ustanovitve kapiteljske šole v Novem mestu leta 1493,
– 235-letnica ustanovitve ljudske šole pri frančiškanih v Novem mestu (1774),
– 80 let od izgradnje Osnovne šole Center Novo mesto (1929-2009).
b) Kronika pomembnejših dogodkov
– 1481 je bil v Novem mestu prvikrat omenjen stalni učitelj,
– 1493 je bila ustanovljena kapiteljska šola v Novem mestu,
– Novo mesto je imelo šolo kratek čas za časa reformacije,
– 26. maja 1778 ustanovijo obvezno 3-razredno ljudsko šolo pri frančiškanih,
– od leta 1807 do 1919 je bila 4-razredna glavna šola,
– leta 1816 ustanovljena dekliška ljudska šola,
– leta 1919 nastanek posvetne deške ljudske šole v Novem mestu,
– leta 1929 zgrajena prva osnovnošolska zgradba v Novem mestu,
– od 1929 do 1945 deluje meščanska šola v zgradbi ljudske šole v Novem mestu,
– 11. 4. 1941 je bila bombardirana in uničena ljudska šola v Novem mestu,
– od šolskega leta 1941/42 do 1945/46 je potekalo šolanje v frančiškanskem samostanu in drugih zgradbah,
– 1947- 52 je potekala temeljita obnova poškodovane osnovne šole,
– 1958. leta je bil sprejet osnovnošolski zakon, ki je ustvaril višjo stopnjo osnovne šole v Novem mestu,
– 1958. leta se je osnovna šola delila na dve samostojni šoli v isti zgradbi in z dvema ravnateljema in različnima okolišema,
– v šolskem letu 1961/62 so se obe osnovni šoli zopet združita pod imenom Osnovna šola Katje Rupena,
– 1961. pedagoška, 1963 tudi kadrovska in ekonomska priključitev podružnic Dolenje Karteljevo, Mali Slatnik in Prečna,
– 1971. Osnovna šola Katje Rupena se je z izgradnjo dveh novih šol razdelila na tri osnovne šole: OŠ Katje Rupena, OŠ Grm in OŠ Bršljin,
– 13. decembra 1971 požar v telovadnici OŠ Katje Rupena,
– 1991 je bila po 30-ih letih preimenovana OŠ Katje Rupena v OŠ Center Novo mesto,
– 2001/02 je bil začetek devetletne šole na OŠ Center

 

Related Images:

(Skupno 1.572 obiskov, današnjih obiskov 1)