SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE

Tudi v šolskem letu 2017/2018 staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli. Podatki o subvencijah bodo šolam znani le za tiste učence, ki so prijavljeni na malico oziroma kosilo.

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Od 1. februarja 2017 so do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

Glede možnosti subvencije popoldanske malice se posvetujte v svetovalni službi. Oglasite se tudi v primeru, če vam subvencija ne pripada, pa ste trenutno v finančni stiski.