Vzgojno delovanje šole zajema:

– Vzgojni načrt

– Pravila šolskega reda