Spoštovani starši,

kot ste gotovo že razbrali iz medijev je predvideno postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja in s tem postopno vračanje učencev v šolske prostore. Vzgojno-izobraževalno delo se bo predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda ponovno začelo izvajati v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo – (posredovali jo bodo razredniki), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Pri tem upoštevajte tudi omejitve navedene v dokumentu Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka, izvedba mature in priprava na maturo), ki jih je sprejel razširjen strokovni kolegij za pediatrijo in potrdil NIJZ.

Zaradi organizacije vzgojno-izobraževalnega dela po 18. 5. 2020 boste s strani  razrednikov prejeli v podpis oz. v izpolnitev kar nekaj dokumentov. Naprošamo vas, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do srede, 13. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure, razredniku svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, sporočite zahtevane podatke.

Podatki, ki jih bomo potrebovali:

 1. VKLJUČITEV OTROKA V
 • VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred, podpis posredovane izjave).
 • JUTRANJE VARSTVO, ki ga bomo izvajali le za prvošolce od 6.30 do začetka pouka.
 • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred), ki bo potekalo do 16.00 ure. Zaradi drugačne organizacije dela vas prosimo, da otroka vključite le za čas, ko je to nujno potrebno.
 1. PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz (za učence, ki so do njega tudi sicer upravičeni), vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

 1. ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

Še nekaj osnovnih informacij o organizaciji vzgojno- izobraževalnega dela po 18. 5. 2020:

 1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
 3. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
 4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v prej omenjenem sklepu RSK za pediatrijo.
 5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 6. Vse aktivnosti izven šole so ne bodo izvajale.
 7. Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Zavedamo se, da bo ponovni prihod v šolo tako za učence kot starše in seveda za vse nas nekoliko stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da boste šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varne. Pri upoštevanju in izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo pomoč vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa ker bomo le tako lahko uspešni. Starši ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Pričakujemo, da bo tudi naprej tako.

Marta Pavlin, ravnateljica

 

 

 

(Skupno 639 obiskov, današnjih obiskov 1)