Prijave na obvezne izbirne predmete za šolsko leto 2019/20 boste lahko oddali elektronsko. Prijavo oddajo starši preko portala e-asistent.

Podroben opis izbirnih predmetov si lahko ogledate v e-knjigi ali PDF datoteki

Nabor obveznih izbirnih predmetov:

I. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
1. Ansambelska igra
2. Literarni klub
Filozofija za otroke 
3. Kritično mišljenje
4. Etična raziskovanja
5. Jaz in drugi
Astronomija 
6. Sonce, Luna in Zemlja
7. Daljnogledi in planeti
8. Zvezde in vesolje
9. Nemščina
10. Ruščina
11. Hrvaščina
12. Gledališki klub
13. Šport za zdravje
14. Šport za sprostitev
Geografija 
15. Življenje človeka na Zemlji
16. Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja
17. Etnologija
18. Genetika
19. Organizmi v naravi in umetnem okolju
20. Verstva in etika
21. Retorika
22. Okoljska vzgoja I, II, III
23. Rastline in človek
Vzgoja za medije
24. Tisk
25. Radio
26. Televizija
Računalništvo 
27. Urejanje besedil
28. Multimedija
29. Računalniška omrežja
30. Starinski in družabni plesi
31. Raziskovanje organizmov v domači okolici
32. Likovno snovanje I, II, III
Obdelava gradiv 
33. obdelava gradiv – LES
34. obdelava gradiv – UMETNE SNOVI
Matematična delavnica 
35. Matematična delavnica 7
36. Matematična delavnica 8
37. Matematična delavnica 9
38. Izbrani šport KOŠARKA
39. Izbrani šport ODBOJKA
40. Izbrani šport GIMNASTIKA
41. Izbrani šport ATLETIKA
42. Logika
43. Načini prehranjevanja
44. Sodobna priprava hrane
45. Poskusi v kemiji
46. Kemija v življenju

II. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
1. Nemščina

(Skupno 214 obiskov, današnjih obiskov 1)