Načrt šolskih poti

Oglejte si predstavitev Varnost otrok v prometu.

Načrt varnih šolskih poti, specifičen za OŠ Center, s sedežem v Novem mestu, Seidlova cesta št. 7 je predviden in razdelan na tri dele, po krajevnih skupnostih, iz katerih večina učencev tudi obiskuje to šolo.

Googlov zemljevid varnih poti

  1. KS Novo mesto – Center: Zemljevid

– za učence, ki prihajajo v šolo iz samega centra mesta, po pločniku na Rozmanovi ulici,
kjer prečkajo vozišče v semaforiziranem križišču, pri vogalnem delu A banke na
Rozmanovi ulici št. 38, preko zaznamovanega prehoda za pešce ter hojo nadaljujejo
po ploščadi mimo zgradbe zavarovalnice Tilia na Seidlovi cesti št. 5, vse do vhoda v
OŠ Center.

– za učence, ki prihajajo v šolo iz samega centra mesta, preko ploščadi na Novem
trgu, kjer prečkajo vozišče v semaforiziranem križišču nasproti Ljubljanske banke na
Seidlovi cesti 3, preko zaznamovanega prehoda za pešce in naprej po zaznamovanem
prehodu za pešce na manj prometni ulici Kettejev drevored ter hojo nadaljujejo po
ploščadi mimo zgradbe zavarovalnice Tilia na Seidlovi cesti št. 5, vse do vhoda v
OŠ Center.

  1. KS Mestne njive: Zemljevid

– za učence, ki prihajajo v šolo po Koštialovi ulici, v križišču Seidlove ceste zavijejo
desno in hojo nadaljujejo po pločniku mimo trgovine Motoroil na Seidlovi cesti št. 15,
vse do vhoda v OŠ Center.

– za učence, ki prihajajo v šolo po Cankarjevi ulici, v križišču Seidlove ceste zavijejo
desno in hojo nadaljujejo po pločniku, vse do vhoda v OŠ Center.

– za učence, ki prihajajo v šolo z Mestnih njiv, prečkajo Cankarjevo ulico pri kapelici in
nadaljujejo po pešpoti do trgovine Motoroil na Seidlovi cesti št. 15, vse do vhoda v OŠ Center.

  1. KS Ločna – Mačkovec:

– za učence, ki prihajajo v šolo po Seidlovi cesti iz smeri stanovanjske soseske na
Seidlovi cesti oz. Ločne – Mačkovca po pločniku, pa vozišče Seidlove ceste prečkajo
na zaznamovanem prehodu za pešce, ki je urejen s svetlobnimi prometnimi znaki in
je lociran pod OŠ.

Načrt varnih poti je izdelan tako, da otroci (pešci) za hojo uporabljajo prometne površine, ki so namenjene hoji pešcev (pločniki), ter da vozišče na poti od doma do šole prečkajo čim manjkrat in to le na zaznamovanih prehodih za pešce.

Načrt varnih šolskih poti na podružnični šoli Mali Slatnik. Zemljevid

 

Novo mesto, 20. 8. 2009

(Skupno 166 obiskov, današnjih obiskov 1)