Zimske počitnice se počasi približujejo koncu. V ponedeljek, 22. februarja 2021, se bodo v šolo končno vrnili vsi učenci.

Na šoli smo veseli, da se bomo ponovno srečali  z učenkami in učenci. Potrudili se bomo, da bomo učencem zagotovili varno učno in socialno okolje, starše pa razbremenili dela za šolo, ki ste ga v preteklih mesecih opravili. Na šoli cenimo delo in trud, ki ste ga opravili in vam izrekamo globoko spoštovanje.  

V šolo naj prihajajo le zdrave učenke in učenci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki). Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.  V primeru pozitivnega testa starši obvestite razrednika, razrednik pa bo nato obvestil vodstvo šole. Ne pozabite odjaviti prehrano.

Ob ponovnem zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno poskušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki ste jim blizu – kontakt z njimi naj bo na zadostni razdalji in z uporabo maske. 

Otroci bodo ob povratku v šolo v skupnih prostorih in kadar do dejavnost potekala v heterogenih skupinah nosili maske, ki jih morajo imeti s seboj.

Glede prevoza učencev v šolo in domov, zaradi zagotavljanja varnosti, v čim večji meri poskrbite starši. Šolski prevoz naj koristijo le tisti učenci, ki nimajo druge možnosti prihoda v šolo in iz šole. Na šolskem prevozu je obvezna uporaba zaščitnih mask. Šolski prevozi učencev bodo potekali enako kot pred prekinitvijo pouka v šoli, le zadnjega avtobusa ob 15h ne bo

Vstopna mesta in organizacija garderobe za posamezne oddelke:

Razred-oddelek vstopno mesto garderoba – preobuvanje 
1. 1. vhod 1. vhod 
2.– 4.; 6. c, 7. c, 8. b glavni vhod  pred učilnico 
5 . in 9.,  6. a, 6. b, 7. b, 7. a, 8. a, 8. c garderoba oznake v garderobi 

Učenci naj ne prihajajo v šolo predčasno.

Jutranje varstvo bo organizirano samo za učence od 1. do 3. razreda. Za učence 4. in 5. razreda bo jutranje varstvo organizirano, le za tiste učence, ki ga nujno potrebujejo. Ti bodo združeni v heterogeno skupino in bodo ves čas nosili maske.  

Podaljšano bivanje bo organizirano za učence od 1. do 3. razreda. Za učence 4. in 5. razreda bo podaljšano bivanje organizirano, le za tiste učence, ki ga nujno potrebujejo. Ti bodo združeni v heterogeno skupino in bodo ves čas nosili maske. Podaljšano bivanje se zaključi ob 16.15.

Pouk bo potekal v matičnih učilnicah. Pouka v manjših učnih skupinah ne bomo izvajali. Šport se bo izvajal po oddelkih in ne ločeno po spolu. Neobvezne izbirne predmete bomo še naprej izvajali na daljavo. Del obveznih izbirnih predmetov se bo izvajal v heterogenih skupinah v šoli, del pa še vedno na daljavo.

Glede prehrane bomo upoštevali, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen že pred zaprtjem šole. Če bo to drugače, uredite. Učenci bodo malicali v matičnih učilnicah. Kosilo bo organizirano po urniku, ki bo omogočal zagotavljanje upoštevanja ukrepov.

Prosimo vas, da se z otrokom pogovorite o ukrepih, ki se jih bodo morali držati v šoli.

Podrobnejša navodila za uspešen povratek v šolske klopi bodo razredniki za svoj oddelek poslali v petek, 19. 2. 2021 po e-Asistentu.

DOPIS ZA UČENCE IN DIJAKE

DOPIS ZA STARŠE

                                                            Ravnateljica

Marta Pavlin

(Skupno 109 obiskov, današnjih obiskov 1)