V jubilejnem Štukljevem letu je Mestna občina Novo mesto s pomočjo donatorjev, novomeških podjetij, dopolnila in  obnovila gimnastično opremo na osnovnih šolah. Tudi naša šola je prejela donacijo: blazine, odrivno desko, malo prožno ponjavo ter švedsko klop. Novo telovadno orodje smo prevzeli v ponedeljek, 17. 9., ko nas je obiskal župan MONM Gregor Macedoni, prisotni so bili tudi njegovi sodelavci ter ravnateljice novomeških osnovnih šol. Goste je v telovadnici najprej pozdravila naša ravnateljica Marta Pavlin. V svojem nagovoru je poudarila, da je novi čas prinesel generacije otrok, ki se premalo gibajo, zato je vsaka spodbuda zelo dobrodošla.

Župan MONM Gregor Macedoni, ki dobro pozna skromne razmere za pouk športa na naši šoli in izjemne rezultate, ki jih učenci kljub temu dosegajo, je poudaril pomen redne in strokovno vodene športne vzgoje za pravilen telesni razvoj. Za donacijo športne opreme se moramo zahvaliti uspešnim novomeškim gospodarstvenikom. Tako smo v Štukljevem letu prešli od besed k dejanjem, zaključili pa ga bomo z otvoritvijo olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi.

V kratkem priložnostnem programu je s šolsko himno nastopil pevski zbor, sledili sta dve instrumentalni točki ter recitaciji pesmi. Učenci od 1. do 4. razreda in gimnastičarji so v svojem nastopu pokazali, da so na dobri poti do odličnih rezultatov. Prepričani smo, da bodo z vajami na novi opremi kmalu še boljši!

Za izjavo o pomenu športa smo prosili tudi Silva Kopača, dolgoletnega športnega pedagoga: »Na naši šoli si prizadevamo, da bi z različnimi športnimi dejavnostmi pripomogli k skladnemu razvoju in zdravju vseh učencev. Ob tem se krepi njihova samopodoba, izboljšuje koncentracija in razvija občutek za kolektiv. Zavedati se moramo, da kar zamudimo na gibalnem področju v  zgodnjem otroštvu, pozneje ne moremo nadoknaditi. Ker analize gibalnih sposobnosti otrok med 7. in 10. letom kažejo nazadovanje, je naše delo še toliko bolj pomembno. Ukvarjanje s športom omogoča zdrav življenjski slog v dobi odraščanja in tudi kasneje.«

 

 

Novinarski krožek, uredila in zapisala Lia Kotnik, 6. b

(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1)