Slovenska  antidoping  organizacija  SLOADO  je  na  podlagi  izkušenj  pri  izvajanju  preventivnih  programov  ugotovila  nujnost  umestitve  osnovnih  protidopinških  vsebin  v  osnove  šole. Tako smo na njihovo pobudo in vabilo izvedli ure z izbrano tematiko tudi na naši šoli.

Otroštvo  je  tisti  del  življenja,  ko  otroci  ustvarjajo  svoje  prve  izkušnje,  vrednote  in  osebna  prepričanja,  tako  na  zasebnem  kot  tudi  na  športnem  področju.  Posredovanje  vrednot  otrokom,  ki  so  šele  na  začetku  svoje  športne  poti,  je  ena  najpomembnejših  dejavnosti  vsake  vzgoje.  Ni  pomembno  ali  bodo  otroci  nekoč  postali  vrhunski  športniki  ali  se  bodo  s  športom  ukvarjali  le  na  rekreativnem  nivoju,  pomembno  je,  da  ob  tem  dajejo  prednost  zdravemu  načinu  življenja,  upoštevanju  pravil,  spoštovanju  sebe  in  tistih,  s  katerimi  delijo  športni  način  življenja. S kratkima  ilustriranima  zgodbicama o  poštenem  športu  –»Gamsek  Miha  in  prvo  tekmovanje«  ter  »Gams  Miha  in  čudežne  jagode« ter plakatom  (strip) smo naredili prvi pomemben  korak  v  protidopinškem  ozaveščanju  osnovnošolcev,  s  katerim  želimo otrokom  približati  pozitivne  stvari  ukvarjanja  s  športom  ter  jih  ob  tem  naučiti,  kako  naj  se  s  športom  ukvarjajo  na  pravilen  (zdrav)  način.

Učenci prvih in četrtih razredov so z veseljem prisluhnili zgodbici, se pogovarjali o vrednotah, ki nam jih šport ponuja, delili svoje športne izkušnje ter naredili zaobljubo o poštenem športu. Sprejeli so vzpodbudo  o  poštenem  športnem  tekmovanju  ter aktivnem preživljanju svojega prostega časa.

Plakat  »Šport  brez  dopinga«  je  namenjen  vsem  osnovnošolcem, ki  skozi  strip  prikazuje  kako  se  s  športom  ukvarjati  na  pošten  način  in  kako  se  soočiti  z  morebitnimi  dilemami  tekom  športne  kariere. Pomembno  je,  da  otroke  začnemo  pravočasno  usmerjati  v  pošteno  ukvarjanje  s  športom,    saj  je  doping  ena  izmed  tistih  stvari,  ki  močno  krši  osnovna  pravila  športa.

Mentorica  Vesna Dolinar