Predstava, ki smo si jo ogledali v petek, 15. 12., v šolski telovadnici, nam je bila kar všeč, saj je bila drugačna od običajnih šolskih prireditev. Bila je praznično obarvana, saj se približujeta božič in novo leto. Ni posegala v preteklost, ampak je prikazovala sodobno življenje in nas spomnila na pravi pomen praznikov.

Zgodba je bila preprosta, a dobro napisana in predstavljena publiki. Besedilo je bilo namenjeno nam, mladim, zato so bili uporabljeni mnogi slengovski izrazi. Mladi igralci so se vživeli v vloge nadležnih otrok in staršev v finančni stiski ter nam tako predstavila tipične težave, s katerimi se spopadajo posamezniki in  družine. Vključili so tudi pomen dobrodelnih organizacij, ki vsako leto osrečijo veliko ljudi. Med posameznimi slikami so nas opozarjali, da razkošna darila niso smisel praznikov, pač pa skrb za bližnjega in sočutje.

Nastopali so učenci gledališkega kluba, ki se pri tem izbirnem predmetu seznanjajo z gledališčem in igranjem. Posamezni prizori so bili dobro odigrani.  Sem in tja so igralci govorili premalo razločno in glasno, zato smo jih malce slabše razumeli. Pri nekaterih igralcih smo opazili tremo. Nekaterim sošolcem se je zdelo, da bi morali izboljšati tehnično plat predstave. Na žalost na šoli nimamo pravega odra – nekateri učenci so opazili težave z »garderobo«, t.j. stranski vhod v telovadnico. Scena in kostumi so bili enostavni, a učinkoviti.

Predstava je bila obogatena s petjem in plesom. Plesna točka je bila zelo prisrčna. Izbrane pesmi so bile primerne za predpraznično vzdušje. Videlo se je, da pevki pojeta z veseljem.

Predstava je bila vredna ogleda. Videlo se je, da je bilo v predstavo vloženega veliko truda. Čestitke scenaristki, režiserki in mentorici U. Vuk in vsem nastopajočim. Opazili smo kar precej talentov. Prepričani smo, da se jih v naših razredih skriva še več. Upamo, da se bodo opogumili in stopili pred nas, čeprav vemo, da smo zahtevna in stroga publika.

Ema je bila šepetalka v predstavi: «Pri gledališkem klubu smo se res trudili za to predstavo. Vrstnikom smo hoteli predstaviti, da so prazniki veliko več kot le darila. Zdelo se nam je, da se vsi gledalci tega ne zavedajo, saj so se smejali ali pa dolgočasili. V to predstavo smo vložili veliko ur prostega časa.«

Foto album

Predstavo so ocenili učenci 9. b