Prijave na obvezne izbirne predmete za šolsko leto 2017/18 boste lahko oddali elektronsko v času od 28.3. do vključno 7.4.2017. Prijavo oddajo starši preko portala e-asistenta.

Podroben opis izbirnih predmetov si lahko ogledate  PDF datoteki.

Nabor obveznih izbirnih predmetov:

Enoletni
1 Organizmi v naravi in umetnem okolju
2 Genetika
3 Poskusi v kemiji
4 Kemija v življenju
5 Sodobna priprava hrane
6 Načini prehranjevanja
7 Logika
8 Rastline in človek
9 Raziskovanje organizmov v domači okolici
10 Šport za sprostitev
11 Šport za zdravje
12 Ansambelska igra
13 Gledališki klub
14 Retorika
15 Literarni klub
16 Družabni ples
17 Etnologija – Srečanja s kulturami
18 Geografija – Življenje človeka na zemlji
19 Izbrani šport:

  • Odbojka
  • Košarka
  • Atletika
  • Gimnastika

Triletni – sestavljeni iz enoletnih sklopov
1 Astronomija
2 Obdelava gradiv
3 Računalništvo
4 Okoljska vzgoja
5 Nemščina
6 Hrvaščina
7 Matematična delavnica
8 Verstva in etika
9 Vzgoja za medije
10 Likovno snovanje
11 Ruščina
12 Filozofija za otroke – Kritično mišljenje